ฟังเสียง คนเดินทะลุฟ้า 247.5 กิโลเมตร

เดินทะลุฟ้า 247.5 กิโลเมตร จากโคราชสู่หลักกิโลเมตรที่ 0 “อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย” กับการสื่อสารข้อเรียกร้องตลอดเส้นทาง ตามแนวทางที่พวกเขาเชื่อว่า “สันติ อหิงสา” พร้อมข้อเรียกร้องเดิม เพิ่มเติม คือ “ปล่อยนักโทษการเมือง” . 📌 ชมทาง Facebook : The Active

Author

Alternative Text
AUTHOR

อัญชัญ อันชัยศรี

จากทุ่งนาสู่ป่าคอนกรีต สาวอีสานผู้หลงไหลในการเดินทาง ใช้ชีวิตไปตามแรงดึงดูดของความสัมพันธ์ เชื่อว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันคือการคัดสรรโดยธรรมชาติ