สถานีต่อไป หัวลำโพง EP.2 เปิด(ร่าง)แผนปรับปรุงหัวลำโพง

เปิดแบบร่าง ปรับปรุง #สถานีรถไฟหัวลำโพง ว่านอกจากเป็นเส้นทางเดินรถแล้ว ที่นี่จะเป็นอะไรได้อีกบ้าง ? . ชวนกันร่วมออกแบบ (ว่าที่) อดีต “สถานีรถไฟกรุงเทพ” ไปพร้อม ๆ กับ “พรีน – พิชญาพร โพธิ์สง่า” ใน สถานีต่อไป… หัวลำโพง ep.2 ตอน เปิดร่างแผนปรับปรุงหัวลำโพง

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้