เรียนจบตั้งสูงกลับมาบ้านทำไม ?

คำถาม ทัศนคติ และค่านิยมเดิม ที่คนหนุ่มสาวล้าวเผชิญ เมื่อพวกเราเรียนจบแล้วกลับบ้าน หวังใช้ขีวิตในชุมชนถิ่นกำเนิด . ครั้งนี้กลุ่มคนรุ่นใหม่อย่างพวกเขาไม่ได้กลับมาเพราะความพ่ายแพ้ แต่เพื่อชัยชนะ เพื่อพิสูจน์ศักยภาพของตัวเองและพัฒนาชุมชน ในนาม “อาสาคืนถิ่น” รุ่นที่ 4

📌 ชมทาง Facebook : The Active

📌 ชมทาง Youtube : https://youtu.be/Cr1odIPFRbs

Author

Alternative Text
AUTHOR

อัญชัญ อันชัยศรี

จากทุ่งนาสู่ป่าคอนกรีต สาวอีสานผู้หลงไหลในการเดินทาง ใช้ชีวิตไปตามแรงดึงดูดของความสัมพันธ์ เชื่อว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันคือการคัดสรรโดยธรรมชาติ