บอร์ดเกม ปลุกคนสนใจท้องถิ่น

ใครว่า “การเมืองท้องถิ่น” เป็นเรื่องไกลตัว! ความเข้าใจที่ถูกต้องของ First Voter อายุระหว่าง 18-26 ปี ที่จะได้ใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งแรก จึงสำคัญ “บอร์ดเกม” หนึ่งในเครื่องมือช่วยกระตุ้นความตื่นตัวเรื่องการเมืองท้องถิ่น
.
The Active ชวนรู้จักกับ บอร์ดเกมการเลือกตั้งท้องถิ่น “Local Election” ที่จำลองสนามเลือกตั้งท้องถิ่น ให้ผู้เล่นได้สวมบทบาทพัฒนาท้องถิ่นด้วยตัวเอง

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

เรียนจบสายวิทย์-สังคมฯ-บริหารรัฐกิจฯ ทำงานไม่ตรงสาย และกลายเป็น "เป็ด" โดยไม่รู้ตัว สนใจการเมือง จิตวิทยาเด็ก วิธีคิดการมองสังคม และรักการสัมภาษณ์ผู้คน