อำนาจประชาชน จุดเริ่มต้นรัฐธรรมนูญ

ผ่านมา 88 ปี จากจุดเริ่มต้น “มาตรา 1 อำนาจสูงสุดของประเทศนั้น เป็นของราษฎรทั้งหลาย” ถูกประกาศใน พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2475 ความขัดแย้งจากการช่วงชิงอำนาจ และการเขียนรัฐธรรมนูญ ยังคงไม่สิ้นสุด
.
The Active สนทนากับ ผศ.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยืนยันว่ายังมีทางออก หาก “นายกรัฐมนตรี” รับผิดชอบ และฟังเสียงประชาชนอย่างแท้จริง

.
📌 ชมทาง Youtube : https://youtu.be/KJBkvh7z6JA
📌 ชมทาง Facebook : The Active

Author

Alternative Text
AUTHOR

เพ็ญพรรณ อินทปันตี

อดีตนักกิจกรรม รักการอ่าน งานเขียน ว่ายน้ำ และเล่นกับแมว