กินข้าวร่วมกับผู้ติดเชื้อHIV

คุณกล้ากินอาหารจากฝีมือผู้ที่อยู่ร่วมกับเชื้อ HIV ไหม? มากกว่า 30 ปี ของการณรงค์ แต่ทำไม ยังมีอาชีพที่ปิดกั้นผู้อยู่ร่วมกับเชื้อ HIV The Active และเครือข่ายเยาวชนที่อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีประเทศไทย (TNY+) ชวนสังคมร่วมขบคิดเพื่อไปสู่สังคมที่ไร้การเลือกปฏิบัติ เนื่องในวันเอดส์โลก 1 ธ.ค. 2563

Author

Alternative Text
AUTHOR

รุ่งโรจน์ สมบุญเก่า

หนุ่มหน้ามนต์คนบางเลน สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ ชื่นชอบอนิเมะ ทั้งสัตว์บกสัตว์ทะเลล้วนเป็นเพื่อน