คนรุ่นใหม่กับประวัติศาสตร์ 6 ตุลา

“เรื่อง 6 ตุลา หรือเรื่องความรุนแรงในอดีตต่อผู้ถูกกระทำ ควรจะเป็นบทหนึ่งประวัติศาสตร์ ไม่ควรจะอยู่แค่ 2 หน้ากระดาษของหนังสือเรียน”
.

ฟังความรู้สึกและความคิดของคนรุ่นใหม่ ต่อ “ประวัติศาสตร์ 6 ตุลาคม 2519” ในช่วงเวลาที่ประวัติศาสตร์ 6 ตุลาฯ ไม่เป็นแค่ “เรื่องเล่าของคนเดือนตุลา” อีกต่อไป

.
📌 ชมทาง Youtube : https://youtu.be/zVsMIzhIhHk
📌 ชมทาง Facebook : The Active

Author

Alternative Text
AUTHOR

เพ็ญพรรณ อินทปันตี

อดีตนักกิจกรรม รักการอ่าน งานเขียน ว่ายน้ำ และเล่นกับแมว