พลังทางสังคม อ่อนแอ

“คนรุ่นใหม่ยุคนี้ มีวิธีการทำงานด้านสังคม ตีโจทย์ต่างไปจากรุ่นพี่ ไม่ได้มาเป็น NGO แบบเดิม แต่เป็นผู้ประกอบการสังคม บางกลุ่มทำธุรกิจสตาร์ทอัพ ซึ่งมีอยู่ไม่น้อย ที่มีโจทย์สังคมอยู่ในใจด้วย เวทีของการเข้าร่วมทางสังคม จึงมีผู้เล่นที่หลากหลายมากขึ้น”

ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ อ่านสัญญาณความเคลื่อนไหว แนะไทยเร่งสร้างสมดุล “รัฐ เอกชน ประชาชน” เพิ่มความเข้มแข็งภาคพลเมือง กู้วิกฤตไทยและโลก

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

เรียนจบสายวิทย์-สังคมฯ-บริหารรัฐกิจฯ ทำงานไม่ตรงสาย และกลายเป็น "เป็ด" โดยไม่รู้ตัว สนใจการเมือง จิตวิทยาเด็ก วิธีคิดการมองสังคม และรักการสัมภาษณ์ผู้คน