พลังทางสังคม อ่อนแอ

“คนรุ่นใหม่ยุคนี้ มีวิธีการทำงานด้านสังคม ตีโจทย์ต่างไปจากรุ่นพี่ ไม่ได้มาเป็น NGO แบบเดิม แต่เป็นผู้ประกอบการสังคม บางกลุ่มทำธุรกิจสตาร์ทอัพ ซึ่งมีอยู่ไม่น้อย ที่มีโจทย์สังคมอยู่ในใจด้วย เวทีของการเข้าร่วมทางสังคม จึงมีผู้เล่นที่หลากหลายมากขึ้น”

ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ อ่านสัญญาณความเคลื่อนไหว แนะไทยเร่งสร้างสมดุล “รัฐ เอกชน ประชาชน” เพิ่มความเข้มแข็งภาคพลเมือง กู้วิกฤตไทยและโลก

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

นักข่าวตาปรือ ชอบอยู่นิ่งๆ เรียนจบสายวิทย์-สังคมฯ-บริหารรัฐกิจฯ ทำงานไม่ตรงสาย และกลายเป็น "เป็ด" โดยไม่รู้ตัว สนใจการเมือง จิตวิทยาเด็ก วิธีคิดการมองสังคม และรักการสัมภาษณ์ผู้คน