วิวัฒนาการ ขบวนการนักศึกษา

ถอดรหัสชุมนุมการเมือง 2563 ของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม . The Active คุยกับ ผศ.กนกรัตน์ เลิศชูสกุล นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สะท้อนประเด็นสำคัญจากการชุมนุม เมื่อวันที่ 19-20 ก.ย. 2563

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

นักข่าวตาปรือ จบสายวิทย์-สังคมฯ จิตวิทยา กับ บริหารรัฐกิจฯ สนใจวิธีคิด-สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย