“บำนาญถ้วนหน้า” อนาคตลูกหลาน ปัจจุบันทุกคน

‘บำนาญถ้วนหน้า’ ไม่ใช่เรื่องของผู้สูงอายุ แต่เป็นห่วงโซ่ที่กระทบถึงวัยแรงงาน เด็ก เยาวชน เพราะไม่สามารถวิ่งตามความฝันได้ หากต้องแบกรับความหวังวัยเกษียณของรุ่นพ่อแม่
.
The Active คุยกับ ‘รศ.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี’ วิทยาลัยสหวิทยาการ ม.ธรรมศาสตร์ ถึงความจำเป็นที่ต้องผลักดัน “ร่าง พ.ร.บ.บำนาญแห่งชาติ” ฉบับถ้วนหน้า เป็นประโยชน์กับพลเมืองทุกคนในประเทศ

Author

Alternative Text

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

เรียนจบสายวิทย์-สังคมฯ-บริหารรัฐกิจฯ ทำงานไม่ตรงสาย และกลายเป็น "เป็ด" โดยไม่รู้ตัว สนใจการเมือง จิตวิทยาเด็ก วิธีคิดการมองสังคม และรักการสัมภาษณ์ผู้คน