หากรัฐบาลไทยเดินหน้าเจรจา CPTPP คือ โอกาสเปิดตลาดโลก หรือทำไทยเสียเปรียบ ?

หากรัฐบาลไทยเดินหน้าเจรจา CPTPP คือ โอกาสเปิดตลาดโลก หรือทำไทยเสียเปรียบ ? หาคำตอบกับ ‘รศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม’ ผอ.ศูนย์เศรษฐกิจระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าคนไทยควรจะ YES หรือ NO

Author