สวนป๋วย 100 ปี เปลี่ยนโรงกลึงเก่าเป็นพื้นที่สาธารณะของชุมชน

พลิกฟื้นพื้นที่ของรัฐที่ถูกทิ้งร้างในย่านตลาดน้อย เขตสัมพันธ์วงศ์ กทม. ให้กลายเป็นสวนริมแม่น้ำแห่งแรกและแห่งเดียวของชุมชนเมืองเก่า “สวนป๋วย 100 ปี” พื้นที่สาธารณะของชุมชน

Author