คนพิการ เสียงของการเยียวยาบนฐานคิดของความเท่าเทียม

The Active คุยกับ “ซาบะ – มานิตย์ อินทร์พิมพ์” นักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิคนพิการ ที่ปรับตัว ใช้ลานจอดรถ ออกกำลังกาย ลดความแออัดในสวนสาธารณะ และความเสี่ยงคนพิการที่เพิ่มขึ้นในยุคโรคระบาด

Author