Public Forum: 2563​ ประเทศไทยมากกว่า​ COVID-19​ มองอนาคตผ่านมุมสหวิทยาการ​

(18 พ.ค. 63) The Active x Public Forum “2563​ ประเทศไทยที่มากกว่า​ COVID-19​ มองอนาคตผ่านมุมสหวิทยาการ​”

The Active ร่วมกับ เวทีสาธารณะ ไทยพีบีเอส ชวนสนทนา ระดมหลายศาสตร์วิชา​ มองโควิด​-19​ เป็นโอกาสการเรียนรู้​ และทบทวนหลายปัญหาบนเส้นทางการพัฒนา​ประเทศ​ หาทางเลือกสู่อนาคต

Author