พระเมธีวชิโรดม ว. วชิรเมธี เปิด “ธรรมะคลินิก 24 ชั่วโมง”

“ความทุกข์เป็นสิ่งเชื้อเชิญให้ความเมตตาในใจคนไหลหลั่ง เราจึงได้เห็นคนไทยลุกขึ้นมาแบ่งปัน ซึ่งเป็นป้อมที่ใครก็ตีไม่แตก เป็นจุดแข็งของสังคมไทย…” พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) เปิด “ธรรมะคลินิก 24 ชั่วโมง” เพื่อ #ฟังอย่างลึกซึ้ง #ฟังอย่างมีสติ ให้ธรรมะช่วยคลายทุกข์ในช่วงเวลาที่ยากลำบาก

Author