“Medical tourism” ทางรอดท่องเที่ยวไทย

“Medical tourism” ทางรอดท่องเที่ยวไทย โควิด-19 ทำการท่องเที่ยวหยุดชะงัก และคาดว่าต้องใช้เวลามากกว่า 1-2 ปี กว่าจะกลับคืนเหมือนเดิม

หอการค้าไทย มองการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพ เป็นโอกาส​ ฟื้นวิกฤต

Author