รู้หรือไม่! ทางเลียบเจ้าพระยา เกี่ยวข้องกับเราทุกคน

คัดค้านยืดเยื้อมานานถึง 5 ปี สำหรับ “ทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยาฯ” แต่หากเป็นพื้นที่สาธารณะที่ทุกคนเข้าถึงได้ก็คงจะดีไม่ใช่หรือแล้วทำไม เราจึงต้องรู้ที่มาที่ไปของ “โครงการพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา”

Author