คนรุ่นใหม่ อ่านอะไร ? บนถนนการเมือง

เมื่อ “หนังสือ” กำลังเป็นสิ่งที่คนรุ่นใหม่ใช้หาคำตอบ ในเรื่องที่ยังมีแต่คำถาม The Active ชวนคุยกับ 2 ร้านหนังสืออิสระ ทำความเข้าใจว่าคนรุ่นใหม่อ่านอะไร ในสายธารของความเคลื่อนไหวทางการเมืองยุค 2020

Author

Alternative Text
AUTHOR

ฐิติญา เกษกาญจน์

นักข่าวสายหมี ฝันอยากเป็นนักเดินทาง และใฝ่หาความเท่าเทียม