Hua Lamphong Heritage and Community Walk

โครงการ การศึกษาเพื่อวางกรอบในการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) จัดกิจกรรมพาเดินเที่ยวชมอาคารสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) พร้อมเดินลัดเลาะไปสัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนใกล้เคียง (ชุมชนตรอกสลักหินและชุมชนวัดดวงแข) และย่านชุมชนชาวจีนบนถนนทรงวาด ในวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564

กำหนดการ

12.40 น. ลงทะเบียน ตรงโถงพักคอยผู้โดยสาร ภายในอาคารสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง)

13.00-13.50 น. เดินเที่ยวชมอาคารสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) และพื้นที่โดยรอบ

14.00-15.15 น. เดินลัดเลาะไปสัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนตรอกสลักหินและชุมชนวัดดวงแข พร้อมร่วมทำกิจกรรม พับกระดาษไหว้เจ้า

15.30-16.45 น. เดินสำรวจย่านชุมชนชาวจีนบนถนนทรงวาด

16.45-17.00 น. พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ฟรี!

จำนวน 20 ท่าน เท่านั้น!!!

สมัครได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/12vnTETtDQNOBsod6k-SyHcNtB_VlOh_xQzswvu7u9T8/viewform?fbclid=IwAR1687Aiha6kejYes6lC1jn-DKYJGk0eQW0nigYBlIZ9w1BVNvN50iZxI5E&edit_requested=true

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active