The Active Podcast EP.6 | Urban design กางแผนที่สีเขียวในเมือง

พื้นที่สีเขียวในเมือง มีความสำคัญกับชีวิตของเราแค่ไหน?

แล้วหากมีพื้นที่สีเขียวมากกว่าที่เป็นอยู่จะดีกว่าไหม?

The Active Podcast สัปดาห์นี้ชวนคุณผู้ฟัง ร่วมกางแผนที่สีเขียวใน เมืองใหญ่ “เชียงใหม่ – กรุงเทพฯ” กับปฏิบัติการสร้างเมืองสีเขียวของพลเมืองหลายกลุ่ม ที่พยายามขยายอาณาเขตให้ต้นไม้ได้เติบโต ควบคู่กับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ให้เมืองเป็นมิตรกับทุกชีวิต

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้