The Active Podcast EP.18 | วัดมาตรฐาน วัคซีนโควิด-19

หากเป็นไปตามคาด “กุมภาพันธ์” ปีนี้ วัคซีนโควิด-19 จะถึงมือคนไทย แต่ประสิทธิภาพจะดีแค่ไหน วางใจได้หรือเปล่า?

แล้วข่าวที่ว่าไทยจะเป็นผู้นำในการผลิตวัคซีนได้เองและขายในอาเซียน มีโอกาสมากน้อยแค่ไหน?

เปิดข้อมูลการจัดซื้อ-จัดหาวัคซีน และไขข้อสงสัยของระบบสาธารณสุข กับ “ทัศน์” – วชิรวิทย์ เลิศบำรุงชัย และ “พรีน” – พิชญาพร โพธิ์สง่า ใน The Active Podcast EP.18 “วัดมาตรฐาน วัคซีนโควิด-19”

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้