EP.119 เกาหลี เกาใจ เที่ยวอย่างไรให้หายคิดถึง

The Active Podcast EP.119

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย การท่องเที่ยวกลับมาคึกคักขึ้นอีกครั้ง “เกาหลีใต้” ประเทศที่หลายคนคิดถึง วางแผนเดินทางหลังเกาหลีใต้ปรับขั้นตอนการรับนักท่องเที่ยวเข้าประเทศให้ผ่านระบบ K-ETA พร้อมรับมือความเข้มงวดของ ตม. เกาหลี 

ซีรีส์ taekook lives อะไร ๆ ก็เกาหลี ! ชวนเที่ยวรับปี2023 กับ วรสิทธิ์ เกาะศิริ K-Influencer เพจเกาหลี Everyday และ ธนารัตน์ เชษฐ์สกุลวิจิตร (แอดมินขวัญ) เพจมุมเล็ก ๆ at เกาหลี ใน The The Active Podcast EP.119 | เกาหลี เกาใจ เที่ยวอย่างไรให้หายคิดถึง

Author

Alternative Text
AUTHOR

ภัทวีย์ ศรีหะไตรย์

ผู้ประสาน 10 ทิศ ชอบการติดต่อ-สื่อสารเป็นชีวิตจิตใจ ตัวเราขับเคลื่อนไปได้ด้วยการ "ติ่ง"

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม