EP.133 | #สายมู มูให้ปัง ฝั่งเกาหลี

The Active Podcast

สายมู ! เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหรือพลังที่เหนือธรรมชาติ ที่มีมาตั้งแต่โบราณในทุกชนชาติ ท่ามกลางชีวิตที่ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนในสังคม ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ การเมือง  การระบาดของโควิด-19 ผู้คนจึงต้องหาที่พึ่งทางใจมากขึ้น กระแส #มูเตลู ไม่ได้มีแค่ในสังคมไทยเท่านั้น 

ซีรีส์ “taekook lives อะไร ๆ ก็เกาหลี !” สะท้อน กระแส ‘มูเตลู’ ที่กลายเป็น Pop culture ผ่านประวัติศาสตร์เกาหลี กับ”พีรพัฒน์ ดีสถิตกุล”  เจ้าของเพจ jasonland แดนกิมจิ และ “กมลทิพย์ มีชูคุณ”  (bluesherbet) นักเขียนบันเทิงเกาหลี ใน The Active Podcast EP.133 | #สายมู มูให้ปัง ฝั่งเกาหลี

Author

Alternative Text
AUTHOR

ภัทวีย์ ศรีหะไตรย์

ผู้ประสาน 10 ทิศ ชอบการติดต่อ-สื่อสารเป็นชีวิตจิตใจ ตัวเราขับเคลื่อนไปได้ด้วยการ "ติ่ง"

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม