The Active Podcast EP.9 | เราทุกคนล้วนอยู่ร่วมกับ HIV

The Active Podcast ชวนคุยกับเยาวชนผู้อยู่ร่วมกับ HIV ล้วงลึกเรื่องชีวิต ความรัก การถูกกีดกันทางอาชีพ รับวันเอดส์โลก 1 ธ.ค. 2563 กระตุกต่อมคิด แท้จริงแล้วเราเข้าใจเรื่อง HIV แล้วจริงหรือ

Author

Alternative Text
AUTHOR

รุ่งโรจน์ สมบุญเก่า

หนุ่มหน้ามนต์คนบางเลน สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ ชื่นชอบอนิเมะ ทั้งสัตว์บกสัตว์ทะเลล้วนเป็นเพื่อน