The Active Podcast EP.76 | กฎหมายคูฮารา ตามหา ความหมายครอบครัว

#มีแม่เมื่อพร้อม สู่ข้อถกเถียงเรื่องสิทธิของลูก ภายใต้ทัศนคติ “พ่อแม่เป็นเจ้าของชีวิต” แต่เมื่อพ่อแม่ละเลยไม่เลี้ยงดู จะมีสิทธิรับมรดกได้หรือไม่

.

เมื่อ soft power เกาหลี กำลังผสมผสานกับสังคมไทย ซีรีส์ “taekook lives อะไร ๆ ก็เกาหลี!” ชวนทำความเข้าใจว่า อะไรคือสิ่งที่ควรเรียนรู้ พบกับ ‘บ๊อบบี้ ภัทวีย์ ศรีหะไตรย์ ’ ชวน ‘เสกสรร อานันทศิริเกียรติ’ ผอ.ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมไทยคดีศึกษาแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (KATS) ชวนทำความเข้าใจกฎหมาย “คูฮารา” สะท้อนสังคมเกาหลี ย้อนมองบริบทไทย ติดตามใน The Active Podcast EP.76 ” กฏหมายคูฮารา ตามหา ความหมายครอบครัว”

Author

Alternative Text
AUTHOR

ภัทวีย์ ศรีหะไตรย์

ผู้ประสาน 10 ทิศ ชอบการติดต่อ-สื่อสารเป็นชีวิตจิตใจ ตัวเราขับเคลื่อนไปได้ด้วยการ "ติ่ง"

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม