EP.193 | ตัวอักษรที่ (อาจ) หายไป ใน Bangkok Pride 2024

The Active Podcast

ภาพสีสันขบวน #บางกอกไพรด์ 2024 ที่เพิ่งผ่านพ้นไป นับเป็นการประกาศความยิ่งใหญ่ของเมืองที่โอบรับความหลากหลายทางเพศ และความเข้มแข็งของชุมชนกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQIAN+) ไปสู่สากล พร้อมสำหรับการเป็นเมืองเจ้าภาพในการจัด World Pride 2030

แต่สำหรับภาพ ตัวตน และอัตลักษณ์ของคนบางกลุ่มภายในตัวอักษรมากมายเหล่านี้ อาจไม่เห็นเด่นชัดมากนักเมื่อเทียบกับกลุ่มที่มีการแสดงออกทางภายนอกได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะภาพที่ปรากฏตามสื่อต่าง ๆ 

การถูกมองเห็นไม่ใช่แค่ทำให้สังคมรับรู้ถึงการมีอยู่เท่านั้น แต่ยังไปสู่การเคารพในอัตลักษณ์ทางเพศของผู้คนที่แตกต่าง รวมไปถึงการกำหนดนโยบายด้านสุขภาวะในประชากรกลุ่มเฉพาะ ชวนคุยกับเพศสนิท คนที่ 13 ปาร์คเกอร์-ภารวี อากาศน่วม จากเพจ “นอกกล่องเพศ” ใน The Active Podcast EP.193 | ตัวอักษรที่ (อาจ) หายไป ใน Bangkok Pride Festival 2024

Author

Alternative Text
AUTHOR

รุ่งโรจน์ สมบุญเก่า

หนุ่มหน้ามนต์คนบางเลน สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ ชื่นชอบอนิเมะ ทั้งสัตว์บกสัตว์ทะเลล้วนเป็นเพื่อน

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม