EP.195 | ประตูแห่งโอกาส ลดอคติ LGBTQIAN+

The Active Podcast

นับถอยหลังการผ่านร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม ในเดือนแห่งการเฉลิมฉลองและภาคภูมิใจ “Pride Month” เมื่อโครงสร้างระดับรัฐมีความก้าวหน้า แล้วอคติของสังคมที่เคยมีต่อชุมชนของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศลดลงด้วยหรือเปล่า? หรือยิ่งสร้างความขัดแย้งรูปแบบใหม่ ที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น

The Active Podcast ซีรีส์ ขัดแย้งไม่รุนแรง ซีซัน 3 “ความรุนแรงซ่อนเร้น” ตอน “ประตูแห่งโอกาส ลดอคติ LGBTQIAN+” พูดคุยกับ ‘ศ.นงเยาว์ เนาวรัตน์’ คณะศึกษาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ อดีตกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ (วลพ.) ชวนคุยโดย ‘อรุชิตา อุตมะโภคิน’ และ ‘พิมลลักษณ์ สุวงศ์สินธุ์’

Author

Alternative Text
AUTHOR

อรุชิตา อุตมะโภคิน

ตามหาความเสมอภาคผ่านงานทั้งศาสตร์และศิลป์ พยายามทำความเข้าใจปรากฏการณ์รอบตัว

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม