The Active Podcast EP.75 | แก้วิกฤต หนี้สินชาวนา

ครม. อนุมัติเงิน 2,000 ล้านบาท แก้ปัญหาหนี้เกษตรกร ที่เสี่ยงถูกยึดทรัพย์ขายทอดตลาด

.

การซื้อหนี้แทนเกษตรกร ผ่านกองทุนฟื้นฟูฯ จะสามารถช่วยแก้ปัญหาหนี้สินได้อย่างยั่งยืนหรือไม่

.

ยอร์ช-ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์ ชวนพูดคุยหาแนวทางการแก้หนี้สินเกษตรกรอย่างครบวงจรไปกับ สมจิต คงทน ผู้อำนวยการมูลนิธิชีวิตไท และ กิมอัง พงษ์นารายณ์ ผู้ประสานงานสภาเครือข่ายองค์กรเกษตรกรแห่งประเทศไทย ใน The Active Podcast EP.75 | แก้วิกฤต หนี้สินชาวนา

Author

Alternative Text
AUTHOR

ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์

เรียนจบกฎหมาย มาเป็นนักข่าว เด็กหลังห้อง ที่มักตั้งคำถามด้วยความไม่รู้

Alternative Text
AUTHOR

ชาลี คงเปี่ยม