Active Talk Podcast EP.106 | ปฏิรูปข้าว ช่วยชาวนา คิดล่วงหน้า สร้างโมเดล

ฟังผ่าน #พอดแคสต์ “เคราะห์ซ้ำกรรมซัด” น้ำท่วมนา ข้าวเน่า ในหลายจังหวัดทั่วประเทศ ประกอบกับข้าวไทยราคาตกต่ำมากที่สุดในรอบ 10 ปี จากปริมาณความต้องการบริโภคที่ลดลงและนักท่องเที่ยวหดหายจากการระบาดของโควิด-19
.
โจทย์ใหญ่ของทุกรัฐบาล แก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ำ แต่การแทรกแซงราคาเป็นการผ่อนปรนระยะสั้น ไม่ได้ช่วยชาวนาอย่างยั่งยืน แล้วรัฐควรมีนโยบายอย่างไร?
.
📌 Active Talk Podcast EP.106 คุยกับ ‘รศ.สมพร อิศวิลานนท์’ นักวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติ ‘รศ.ธนพร ศรียากูล’ คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ‘ประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์’ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
.
ชวนคุยโดย ‘ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์’ และ ‘นิตยา กีรติเสริมสิน’
.
🎧https://www.thaipbspodcast.com/podcast/activetalk/106

🎧 ฟังทุกตอนผ่านเว็บไซต์: https://www.thaipbspodcast.com/podcast/activetalk

🎧 Application: Thai PBS Podcast

Author

Alternative Text
AUTHOR

ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์

เรียนจบกฎหมาย มาเป็นนักข่าว เด็กหลังห้อง ที่มักตั้งคำถามด้วยความไม่รู้

Alternative Text
AUTHOR

นิตยา กีรติเสริมสิน

สนใจวงการบันเทิงตั้งแต่เด็ก รักการพูด แต่ชีวิตพลิกผันก้าวสู่นักสื่อสารมวลชน รักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดิน น้ำ และความเป็นไปของโลก คิดบวก มองทางเลือกใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์