The Active Podcast EP.74 | “อำนาจ” กระดุมเม็ดแรกแก้การศึกษา

เราทุกคนมีความบ้าอำนาจอยู่ในตัวบางคนรู้ตัวบางคนไม่รู้ตัวเพียงเพราะประโยคสั้นใครก็ทำกัน

.

มีคนบอกว่า “อำนาจ” เป็นวัฒนธรรมนิยมตอบสนองสัญชาตญาณดิบในความเป็นสัตว์ที่เรียก “มนุษย์” “ความบ้าอำนาจ” จึงถูกผลิตซ้ำทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจในขณะที่บางอาชีพได้เป็นแก่นแกนสำคัญฉุดรั้งความเจริญและความงอกงามในการเติบโตของผู้ร่วมวงดังเช่น “ครู”

.

รายการเรื่องเล่าเรียน ‘อูม – ศศิธรสุขบท’ ชวนเช็กสัญญาณ “ความบ้า” ในตัวเราเพื่อหาทางออกจาก “อำนาจ” กับ ‘พฤหัสพหลกุลบุตร’ วิทยากรกระบวนการห้องเรียนแห่งอำนาจจากโครงการก่อการครูและ ‘ครูยอร์ช – ณัฐพงศ์อนุสนธิ์’ ครูโรงเรียนแห่งหนึ่งในจ.สุพรรณบุรีที่เคยบ้าอำนาจกับนักเรียนเพื่อทำความเข้าใจเขย่าเราคนเก่าเป็นเวอร์ชันใหม่ใน The Active Podcast EP.74 | “อำนาจ” กระดุมเม็ดแรกแก้การศึกษา

Author

Alternative Text
AUTHOR

ศศิธร สุขบท

มนุษย์ช่างฝัน ชอบสร้างสรรค์ข่าวเชิงบวก มีพรรคพวกชื่อจินตนาการ แสนสุขกับงานขับเคลื่อนสังคม

Alternative Text
AUTHOR

ชาลี คงเปี่ยม