EP.149 | เปิดตำรา หาความยุติธรรม

The Active Podcast

“ธรรม คือ อำนาจ ไม่ใช่ อำนาจ คือ ธรรม”

4 ปีในรั้วโรงเรียนกฎหมายภายใต้รัฐบาลอำนาจยึด ยิ่งสะท้อนชัดว่ากฎหมายในห้องเรียนถูกตีความคนละอย่างกับโลกของความเป็นจริง 

ร่วมวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้น ในมุมมองของนักเรียนกฎหมายจบใหม่ ไปกับ ไชยพัฒน์ ธรรมชุตินันท์ และ ธันยธรณ์ โรจน์มหามงคล และเสนอแนะว่าหลักสูตรจะสร้างนักนิติศาสตร์ที่ยึดโยงกับประชาชนได้อย่างไร ชวนคุยโดย ภูเขา-พีรดนย์ ภาคีเนตร ใน The Active Podcast EP.149 | เปิดตำรา หาความยุติธรรม

Author

Alternative Text
AUTHOR

พีรดนย์ ภาคีเนตร

บัณฑิตจบใหม่คณะสื่อสารฯ ผู้เฝ้าหาเรื่องตลกขบขันในชีวิต แต่พบว่าสิ่งที่ตลกที่สุดคือชีวิตเราเอง

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม