The Active Podcast EP.69 | หรือเราจะเลิกกินเนื้อกันดี ?

เนื้อสัตว์ราคาแพงอาจไม่ใช่แค่ปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย แต่ระบบอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ยังสร้างปัญหาทั้งเรื่องของสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของผู้บริโภค

.

แล้วเรามีทางเลือกในการกินมากน้อยแค่ไหน ? 1.กินเนื้อสัตว์ที่ผลิตแบบอินทรีย์ 2.กินพืชแปรรูปเลียนแบบเนื้อสัตว์ (plant based meat) หรือ 3.กินผักเป็นหลักแบบมังสวิรัต (Vegan) …

.

ชวนศึกษาห่วงโซ่อุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ และแนวทางการเลือกกินอย่างรู้ที่มา กับ คุณฝน-รัตนศิริ กิตติก้องนภางค์ กรีนพีซ ประเทศไทย และ คุณอุ้ม-ฐิตา พลายรักษา แอดมินเพจ Tita Veganista  ดำเนินรายการ โดย พรีน-พิชญาพร โพธิ์สง่า ฟังกันได้ใน The Active Podcast EP.69 | หรือเราจะเลิกกินเนื้อกันดี ?

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม