The Active Podcast EP.66 | แผน PDP ฉบับประชาชน ผลักดันพลังงานสะอาด

เมื่อแผน PDP ฉบับของกระทรวงพลังงาน ไม่ตอบโจทย์ “แผน PDP ฉบับประชาชน” จึงเกิดขึ้น

.

The Active Podcast ชวนคุยเรื่องการจัดทำร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP) จากข้อเสนอของภาคประชาสังคม ส่งเสริมให้ภาคพลังงานลดการผลิตคาร์บอน กำหนดอัตราการใช้พลังงานให้สอดรับกับความเป็นจริง เพื่อเลี่ยงภาระค่าใช้จ่ายด้านการผลิตไฟฟ้าสำรองจ่ายเกิดจริง และการสนับสนุนการใช้โซลาร์เซลล์ตามที่ประชาชนต้องการ 

.

คุยกับ ชื่นชม สง่า กรีเซน นักวิชาการอิสระด้านพลังงาน และธีระพงศ์ แสงลาภเจริญกิจ ผู้ประสานงานเพื่อการปฏิวัติเมือง กรีนพีซ ประเทศไทย ดำเนินรายการโดย พิชญาพร โพธิ์สง่า ใน The Active Podcast EP.66 | แผน PDP ฉบับประชาชน ผลักดันพลังงานสะอาด

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม