The Active Podcast EP.41 | ไรเดอร์ อาชีพอิสระ บนความเสี่ยง

ค่าตอบแทนต่ำ แต่ความเสี่ยงสูง และความบกพร่องของระบบจัดสรรงาน คือปัญหาใหญ่ของพนักงานแพลตฟอร์ม อย่าง “ไรเดอร์” และนำมาสู่การเดินขบวนเรียกร้องความเป็นธรรมจากบริษัทแพลตฟอร์มในหลายจังหวัด ทั่วประเทศ
.
“ให้ไรเดอร์ มีส่วนในการรับรู้ และกำหนดเงื่อนไขการทำงาน” คือหนึ่งในข้อเสนอของสหภาพไรเดอร์ ที่หวังว่าจะเป็นทางออกให้พนักงานแพลตฟอร์มได้รับค่าตอบแทน สวัสดิการ และโอกาสในการทำงานที่เหมาะสม
.
“พรีน” พิชญาพร โพธิ์สง่า และ “เนี้ยบ” ชนฐิตา ไกรศรีกุล เจ้าหน้าที่วิจัย สถาบันแรงงานและเศรษฐกิจที่เป็นธรรม ชวนคุยกับ “เรย์” ตัวแทนสหภาพไรเดอร์ และ “ปั้ม” ตัวแทนไรเดอร์ จ.ชลบุรี ถึงปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นกับพวกเขา ใน The Active Podcast EP.41 | ไรเดอร์ อาชีพอิสระ บนความเสี่ยง
.
เว็บไซต์: www.thaipbspodcast.com
Application: Thai PBS Podcast
Podcast: Spotify, SoundCloud, Apple และ Google
Youtube: ThaiPBS Podcast
.
ติดตามเนื้อหาทั้งหมดของ The Active ที่ https://theactive.net/podcast/

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้