The Active Podcast EP.35 | ครัวชุมชน คนจน(เมือง) อิ่มท้องทั่วถึง

“ในชุมชนไม่มีผู้ติดเชื้อ เพราะเรามีแนวทางป้องกันอย่างเข้มข้น แต่ 70% ได้รับผลกระทบจากปัญหาทางเศรษฐกิจ หลายคนตกงาน ไม่งาน ไม่มีเงิน การช่วยเหลือเยียวยาไม่ทั่วถึงเพียงพอ คนในชุมชนจึงพยายามคิดว่าเราจะทำอย่างไรให้ทุกคนอยู่รอด…”
.
ที่มาโครงการอิ่มละ 10 บาท เพื่อความยั่งยืนของชุมชนบุญร่มไทร เขตราชเทวี กทม. ให้สมาชิกในชุมชนอิ่มท้องในราคาย่อมเยา โดยมีทุนตั้งต้นคือ สิ่งของและเงินที่ได้รับบริจาค
.
พรีน-พิชญาพร โพธิ์สง่า คุยกับ เชาว์ เกิดอารีย์ ประธานชุมชนบุญร่มไทร เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ถึงการแก้ปัญหาปากท้องคนจนเมือง แนวทางการป้องกัน และแผนการรับมือกับโควิด-19 พร้อมสอบถามความคืบหน้าข้อพิพาทไล่รื้อที่ดินริมทางรถไฟ ใน The Active Podcast EP.35 | ครัวชุมชน คนจน(เมือง) อิ่มท้องทั่วถึง
.
เว็บไซต์: www.thaipbspodcast.com
Application: Thai PBS Podcast
Podcast: Spotify, SoundCloud, Apple และ Google
Youtube: ThaiPBS Podcast
.
ติดตามเนื้อหาทั้งหมดของ The Active ที่ https://theactive.net/podcast

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้