The Active Podcast EP.34 | ฉายปัญหา หยุดคลัสเตอร์เรือนจำ

ทันทีที่มีการเปิดตัวเลขผู้ติดเชื้อใน “คลัสเตอร์เรือนจำ” จินตนาการของผู้คนมุ่งไปที่ปัญหาความแออัด “ที่เป็นปกติ”
.
แต่เมื่อความแออัดที่ดูเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาในแดนสนธยาหลังกรงขัง ไม่เอื้อต่อการควบคุมโควิด-19 ตัวเลขที่ถูกเปิดออกมา ว่าแออัดมากกว่า 3 แสนคน “ล้น” เกินศักยภาพรองรับหลายเท่าตัว โรคระบาดจึงทำหน้าที่ “เปิดคุก” ให้เห็นความไม่เป็นธรรมทางสังคมและสุขภาพ
.
‘อรุชิตา อุตมะโภคิน’ และ ‘ฐิตินบ โกมลนิมิ’ คุยกับ ‘รศ.กฤตยา อาชวนิจกุล’ ที่ปรึกษาอาวุโส สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล ถึงความสัมพันธ์เชื่อมถึงกันระหว่างปัญหาเดิมของกระบวนการยุติธรรมขั้นปลายกับปัญหาสุขภาพของผู้คน ใน The Active Podcast EP.34 | ฉายปัญหา หยุดคลัสเตอร์เรือนจำ
.

📌 ติดตามฟัง ผ่านทุกช่องทาง
.
เว็บไซต์: www.thaipbspodcast.com
Application: Thai PBS Podcast
Podcast: Spotify, SoundCloud, Apple และ Google
Youtube: ThaiPBS Podcast

Author

Alternative Text
AUTHOR

อรุชิตา อุตมะโภคิน

ตามหาความเสมอภาคผ่านงานทั้งศาสตร์และศิลป์ พยายามทำความเข้าใจปรากฏการณ์รอบตัว