EP.151 | เรื่องเหล้าเสรี เกาหลีใต้

The Active Podcast

กินเหล้าโชว์ในทีวี ทำได้ด้วยเหรอ…? ไม่ได้สิ…เรามันเมืองพุทธ

ชวนมองอิสระของวัฒนธรรมการดื่ม จาก ซีน ก๊งโซจู สู่ Soft Power มูลค่าเเสนล้านบาท

เมื่อไทยก็มีเหล้าพื้นเมือง หากปลดล็อกให้มีการผลิตสุราได้อย่างเสรี อาจเป็นการต่อยอดวัฒนธรรมการดื่มไปสู่การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น

.

ชวนส่องตลาดสุราเสรีเกาหลีใต้ ย้อนมองเหล้าไทยที่มีเอกลักษณ์ไม่แพ้ชาติใดในโลก กับโอกาสเสรีที่จะไม่ถูกปิดกั้นใน The Active Podcast EP.151 | เรื่องเหล้าเสรี เกาหลีใต้ กับ ผศ.เจริญ เจริญชัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ วรสิทธิ์ เกาะศิริ K-Influencer เพจเกาหลี Everyday

Author

Alternative Text
AUTHOR

ภัทวีย์ ศรีหะไตรย์

ผู้ประสาน 10 ทิศ ชอบการติดต่อ-สื่อสารเป็นชีวิตจิตใจ ตัวเราขับเคลื่อนไปได้ด้วยการ "ติ่ง"

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม