EP.147 | แก้ปมแพทย์ขาดแคลน เชิงระบบ

The Active Podcast

กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ตั้งเป้า ได้ข้อสรุปแนวทางแก้ปัญหาภาระงานบุคลากรทางการแพทย์ในวันที่ 20 ก.ค.นี้ 

ขณะที่มีข้อสังเกตว่าหากแนวทางการแก้ไขปัญหาเป็นแบบเดิมที่เคยทำมาตั้งแต่ในอดีต อาจยังไม่ใช่แนวทางการแก้ไขปัญหาที่คิดครบถ้วนทั้งระบบทั้งหมด 

เปรียบเสมือนหมอที่ ‘รักษาแค่อาการ’ ของผู้ป่วยเท่านั้น แต่ยังไม่ได้ค้นหา ‘สาเหตุของโรค’ อย่างถ่องแท้เพื่อที่จะวินิจฉัยโรคให้ถูกต้อง 

คุยกับ รศ.นพ.บวรศม ลีระพันธ์ รองหัวหน้าศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล ใน The Active Podcast EP.147 | แก้ปมแพทย์ขาดแคลน เชิงระบบ

Author

Alternative Text
AUTHOR

วชิร​วิทย์​ เลิศบำรุงชัย

ผู้สื่อข่าวสาธารณสุข ThaiPBS

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม