EP.145 | สิทธิการแต่งกายใครอนุญาต

The Active Podcast

ปรากฏการณ์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 38 แห่ง และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีหนังสือถึงบัณฑิตให้สามารถแต่งกายตามเพศสภาพด้วยชุดครุยวิทยฐานะในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้ แบบไร้เงื่อนไข

.

ถือเป็นประตูบานสำคัญในการปรับให้ระเบียบสอดรับกับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน 

.

ความสำเร็จในครั้งนี้มาจากการต่อสู้ของอดีตนิสิตข้ามเพศ จุฬาฯ ชมพิงค์ – จิรภัทร ตรงจิตต์รักษา ที่หวังมอบให้เป็นของขวัญกับบัณฑิตข้ามเพศทุกคนได้ภาคภูมิใจในวันสำคัญของตัวเอง พร้อมยืนยันกับสังคมว่ากรอบเพศที่กำหนดแค่ชาย-หญิง ไม่ควรเป็นสิ่งกำหนดเครื่องแต่งกายอีกต่อไป

The Active Podcast : เพศสุภาพ EP.2 “สิทธิการแต่งกาย ใครอนุญาต” ชวนฟังเรื่องราวการต่อสู้ของเธอ จากผู้ที่เคยถูกละเมิดสิทธิกลายเป็นกระบอกเสียงแทนเยาวชนที่มีความหลากหลายทางเพศ และโปรเจกต์ถัดไปในการสร้างสังคมที่เคารพความแตกต่างหลากหลาย ใน The Active Podcast EP.145 | สิทธิการแต่งกายใครอนุญาต

Author

Alternative Text
AUTHOR

รุ่งโรจน์ สมบุญเก่า

หนุ่มหน้ามนต์คนบางเลน สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ ชื่นชอบอนิเมะ ทั้งสัตว์บกสัตว์ทะเลล้วนเป็นเพื่อน

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม