EP.143 | ตามส่องปัญหาแพทย์ลาออก

The Active Podcast

เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนแพทย์ในระบบกระทรวงสาธารณสุข กับแพทย์นอกระบบ เราจะพบว่าแพทย์นอกระบบมีมากกว่า 52% แต่มีภาระงานน้อยกว่าแพทย์ในระบบฯ สิ่งนี้ทำให้หมอจบใหม่ใช้ทุนลาออก ไปอยู่กับภาคเอกชนมากกว่า

ระยะเฉพาะหน้าคงต้องหาทางรักษาคนที่ยังอยู่ในระบบ ไม่ให้ลาออกเพิ่ม เพราะจะให้ผลิตแพทย์เพิ่มจำนวนมาก ๆ ตอนนี้คงไม่ทัน ส่วนระยะยาว การผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อแก้ไขปัญหาแพทย์ขาดแคลน อาจต้องใช้โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ซึ่งเป็นการนำคนในพื้นที่มาเรียนแพทย์ แล้วก็กลับไปทำงานที่บ้านเกิด ซึ่งมีงานวิจัยรองรับว่าแพทย์ที่มาจากโครงการนี้เป็นแพทย์ส่วนใหญ่ที่ยังอยู่ในระบบต่อไปได้ 

คุยกับ นพ.ฑิณกร โนรี นักวิจัย สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ (สวค.) ใน The Active Podcast EP.143 | ตามส่องปัญหาแพทย์ลาออก

Author

Alternative Text
AUTHOR

วชิร​วิทย์​ เลิศบำรุงชัย

ผู้สื่อข่าวสาธารณสุข ThaiPBS

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม