EP.142 | เกาหลีใต้ : แผนระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้า รักษาสิ่งแวดล้อม

The Active Podcast 

EU เดินหน้าสู่ยุคพลังไฟฟ้า ประกาศห้ามขายรถยนต์ที่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในอีก 12 ปีข้างหน้า เกาหลีใต้ พร้อมผลักดัน แผนส่งเสริมให้คนมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ส่อง Green Energy กับ กระแสรถ EV ในไทย

The Active PodCast กับ ซีรีส์ “taekook lives อะไร ๆ ก็เกาหลี !”  ชวนมองความสำคัญของพลังงานสีเขียวผ่านการเติบโตด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเกาหลีใต้ กับ รศ.ยศพงษ์ ลออนวล นายกสมาคมกิตติมศักดิ์ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ใน The Active Podcast EP.142 | เกาหลีใต้ :  แผนระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้า รักษาสิ่งแวดล้อม

Author

Alternative Text
AUTHOR

ภัทวีย์ ศรีหะไตรย์

ผู้ประสาน 10 ทิศ ชอบการติดต่อ-สื่อสารเป็นชีวิตจิตใจ ตัวเราขับเคลื่อนไปได้ด้วยการ "ติ่ง"

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม