EP.128 | บทบาท ผอ.รพ. หมอที่ทำมากกว่าการรักษา

The Active Podcast 

คำสั่งย้าย “นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ” อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ ที่อยู่มานานถึง 24 ปี จนนำมาสู่การเคลื่อนไหวของกลุ่มชาวบ้านจะนะ ในนาม”ภาคีเพื่อนหมอสุภัทรและผู้รักความเป็นธรรม” เป็นปรากฎการณ์ที่น่าตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นต่อธรรมาภิบาลของกระทรวงสาธารณสุข 

.

คำตอบของเรื่องนี้อาจต้องกลับไปทบทวนหลักการ “บทบาทของผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน” ที่มีส่วนสำคัญอย่างมากในการพัฒนาระบบสาธารณสุขปฐมภูมิ เกิดเป็นความผูกพันระหว่าง หมอโรงพยาบาลชุมชน กับคนในชุมชน พัฒนาการดังกล่าวจำเป็นต้องใช้เวลาฝังตัวอยู่ในพื้นที่มาอย่างยาวนาน 

.

ประเทศไทยมีโรงพยาบาลชุมชนหรือคนทั่วไปเรียกว่า “โรงพยาบาลประจำอำเภอ” อยู่ 723 แห่ง นั่นหมายความว่าเรามีผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนถึงกว่าเจ็ดร้อยคนเช่นกัน ขณะที่เส้นทางการเติบโตของแพทย์เหล่านี้สามารถไต่ไปถึงฝ่ายบริหารในกระทรวงสาธารณสุข ในตำแหน่งสูงสุดก็คือปลัดกระทรวง 

.

แต่ก็ยังมีหมอโรงพยาบาลชุมชนบางคนที่ตั้งใจจะอยู่ในตำแหน่งนี้และทำหน้าที่ของผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน จนกว่าจะเกษียณอายุราชการ 

.

The Active คุยกับ “นพ.ภักดี สืบนุการณ์” ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย จ.เลย  ซึ่งอยู่ในตำแหน่งนี้มายาวนานถึง 34 ปี

Author

Alternative Text
AUTHOR

วชิร​วิทย์​ เลิศบำรุงชัย

ผู้สื่อข่าวสาธารณสุข ThaiPBS

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา