EP.179 | ทำไม ? ต้องเข้าใจ-ยอมรับ “ชาติพันธุ์”

The Active Podcast

คงต้องถือเป็นช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญ สำหรับทุกฝ่ายที่ตั้งตารอให้ “ร่างกฎหมายชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง” ฉบับแรกของประเทศมีผลบังคับใช้ เพราะร่างกฎหมายฯ แต่ละฉบับที่กำลังผลักดัน เริ่มเห็นพัฒนาการไปในทางบวก

กฎหมายไม่เพียงถูกคาดหวังให้เข้ามาเติมเต็ม หนุนเสริมศักยภาพในทุกมิติบนความหลากหลายทางชาติพันธุ์ แต่ยังเป็นโอกาสให้สังคมได้เรียนรู้ ทำความเข้าใจ ทลายอคติ นำไปสู่การยอมรับคนทุกกลุ่มอย่าง ‘เท่าเทียม’ กันด้วย

The Active Podcast ชวนขยายประเด็นนี้กับ “ปรีดา คงแป้น” กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อหาคำตอบว่า ทำไม ? “กลุ่มชาติพันธุ์” จึงไม่ใช่คนอื่นคนไกล ในสังคมแห่ง “ความเสมอภาค”

Author

Alternative Text
AUTHOR

ทัศนีย์ ประกอบบุญ

นักข่าวสายลุย เกาะติดประเด็นแล้วไม่มีปล่อย รักการเดินทาง หลงรักศิลปะบนรองเท้า และชอบร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจ

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม