Active Talk Podcast EP.150 |ก่อนหมดอายุสภาฯ ปลดล็อกท้องถิ่น ไปได้แค่ไหน ?

เมื่อกระแสการกระจายอำนาจถูกพูดถึงมากขึ้น ผลพวงของการรวมอำนาจไว้ที่ศูนย์กลางทำให้การตัดสินใจล่าช้าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์หลายด้าน

.

ข้าราชการ “ติดล็อก” การปกครองท้องถิ่นจึงสะดุดและถูกจำกัด หากอายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง ความหวัง “ปลดล็อกท้องถิ่น” จะเป็นไปได้จริงแค่ไหน?

.

📌Active Talk Podcast EP.150  ก่อนหมดอายุสภาฯ ปลดล็อกท้องถิ่น ไปได้แค่ไหน ?มองประชาชนได้อะไร จากการปลดล็อกท้องถิ่น กับ “ผศ.วสันต์ เหลืองประภัสร์ “ |คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และ “พริษฐ์ วัชรสินธุ”  |Policy Campaign Manager พรรคก้าวไกล

🎧 ชวนคุยโดย ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์

🎧 https://soundcloud.com/theactive/ep150

🎧 ฟังทุกตอนผ่าน https://soundcloud.com/theactive

Author

Alternative Text
AUTHOR

ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์

เรียนจบกฎหมาย มาเป็นนักข่าว เด็กหลังห้อง ที่มักตั้งคำถามด้วยความไม่รู้