Active Talk Podcast EP.163 | “ฝุ่นพิษ” มองไม่เห็น ไม่ใช่หมดไป

ค่าฝุ่น PM 2.5 กลับมาต่ำกว่ามาตรฐาน เริ่มส่งผลต่อสุขภาพ ในหลายพื้นที่ เป็นสิ่งสะท้อนว่า “ฝุ่นพิษ” ยังไม่ได้หายไปไหน แล้วการแก้ปัญหาที่ผ่านมาสำเร็จผลแค่ไหน ?

งานวิจัยนำค่าฝุ่นเฉลี่ย ของปี 2565 มาคำนวณจะพบว่า คนกรุงเทพฯ สูดดมฝุ่นพิษ PM 2.5 เทียบเท่าการสูบบุหรี่ จำนวน 1,224.77 มวน!

Active Talk Podcast EP.163 | “ฝุ่นพิษ” มองไม่เห็น ไม่ใช่หมดไป ชวนมองความสำคัญ และแนวทางการขับเคลื่อน พ.ร.บ.อากาศสะอาด สู่กลไกกฎหมายแก้ปัญหาฝุ่น กับ ‘ศ.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์’ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

🎧 ชวนคุยโดย ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์ และ นิตยา กีรติเสริมสิน

🎧 https://soundcloud.com/theactive/ep163

🎧 ฟังทุกตอนผ่าน https://soundcloud.com/theactive

Author

Alternative Text
AUTHOR

ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์

เรียนจบกฎหมาย มาเป็นนักข่าว เด็กหลังห้อง ที่มักตั้งคำถามด้วยความไม่รู้

Alternative Text
AUTHOR

นิตยา กีรติเสริมสิน

สนใจวงการบันเทิงตั้งแต่เด็ก รักการพูด แต่ชีวิตพลิกผันก้าวสู่นักสื่อสารมวลชน รักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดิน น้ำ และความเป็นไปของโลก คิดบวก มองทางเลือกใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์