Highlight Podcast

Latest Podcast

The Active Podcast EP.8 | เปิดสวิตซ์ เครื่องดูดฝุ่น PM2.5

22 พฤศจิกายน 2020

เข้าสู่ฤดูฝุ่นอีกครั้ง เราทำอะไรกันได้บ้าง นอกจากใส่หน้ … Conti

The Active Podcast EP.7 | ส่องทางไกล อนาคตพื้นที่สีเขียว

15 พฤศจิกายน 2020

The Active Podcast ชวน “ส่องทางไกล! อนาคตพื้นที่สีเขียว” พูดคุยกับพลพรรคนักอนุรักษ์ต้นไม้ที่กำลังทำให้พื้นที่สีเขียวเยีย

The Active Podcast EP.6 | Urban design กางแผนที่สีเขียวในเมือง

8 พฤศจิกายน 2020

The Active Podcast สัปดาห์นี้ชวนคุณผู้ฟัง ร่วมกางแผนที่สีเขียวใน เมืองใหญ่ "เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ” กับปฏิบัติการสร้างเมือ

The Active Podcast EP.5 | การเมืองเรื่องของนักเรียน

1 พฤศจิกายน 2020

“อูม – ศศิธร สุขบท” ชวน “น้องเพชร” เด็กมัธยมในพื้นที่ชุมนุม 14 ตุลาฯ 63 มาเล่าเรื่อง เพื่อขยับการเล่าเรียน จากพื้นที่ชุม

The Active Podcast EP.4 | ตามหา วิชาที่โรงเรียนไม่ได้สอน

25 ตุลาคม 2020

ทำไมถึงส่งการบ้านช้า…? เมื่อนักเรียนถามกลับกระทรวงศึกษา … Conti

The Active Podcast EP.3 | พื้นที่กลางการศึกษา

18 ตุลาคม 2020

“อูม – ศศิธร สุขบท” ชวน “ครูโจ๊ก – ณัฏฐเมธร์ ดุลคนิต” ศึกษานิเทศก์ผู้มีแพสชัน พุดคุยถึงวันวานการเป็นอดีตครูที่บอบช้ำ ที่

The Active Podcast | เรื่องเล่าเรียน จะคุยกันเรื่องอะไร?

17 ตุลาคม 2020

"เรื่องเล่าเรียน" พอดแคสต์ที่ชวนพลเมืองกระตือรือร้น มาเล่าเรื่องทุกประเด็นการเล่าเรียน สะสมสารตั้งต้นสำหรับขยับเรื่องใหญ

The Active Podcast EP.2 | ประชาธิปไตยนอกห้องเรียน

11 ตุลาคม 2020

คุยกับ ฉ๊ะ - อาอีฉ๊ะ แก้วนพรัตน์ เครือข่ายรามคำแหงเพื่อประชาธิปไตย และ กอล์ฟ - พชร คำชำนาญ มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ คุยถึงคว

The Active Podcast EP.1 | ประชาธิปไตยในห้องเรียน

4 ตุลาคม 2020

พรีน - พิชญาพร โพธิ์สง่า content creator The Active ชวน พล - อรรถพล ประภาสโนบล ผู้ก่อตั้งกลุ่ม พลเรียน คุยถึงสิทธิ เสรีภ