ขัดแย้ง ไม่รุนแรง

หลากหลายความหมายของ #สันติวิธี แต่เมื่อหยิบมาใช้ กลับไม่ง่ายนักในสถานการณ์ความขัดแย้ง เมื่อแต่ละฝ่ายต่างแสดงออกว่ายึดมั่นใน “สันติวิธี” ความท้าทายเช่นนี้ จะทำให้ความขัดแย้งไม่จบลงด้วยความรุนแรงได้อย่างไร?

ซีรีส์ชุด “ขัดแย้ง ไม่รุนแรง” หยิบยกชุดความรู้และทักษะที่เกี่ยวเนื่องกับสิทธิมนุษยชนและสันติวิธี พร้อมยกตัวอย่างการใช้จริงในทุกระดับ ตั้งแต่ความขัดแย้งในครอบครัว จนถึงความขัดแย้งระดับประเทศ โดยความร่วมมือกับสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล และมูลนิธิโกมลคีมทอง

ชวนคุยโดย อรุชิตา อุตมะโภคิน และ รัฐวิศว์ เอื้อประชานนท์