The Active Podcast EP.3 | พื้นที่กลางการศึกษา

ควรมอบพื้นที่ให้เด็ก ก่อนเด็กจะ “ยึดพื้นที่” ในยุคที่การศึกษาคาดหวังให้เด็กกล้าชน การลดช่องว่างระหว่างวัยและอำนาจ อาจเป็นทางออก

“อูม – ศศิธร สุขบท” ชวน “ครูโจ๊ก – ณัฏฐเมธร์ ดุลคนิต” ศึกษานิเทศก์ผู้มีแพสชัน พุดคุยถึงวันวานการเป็นอดีตครูที่บอบช้ำ ที่นำมาสู่การผลักดัน “พื้นที่ กลาง การศึกษา” ให้ระบบฟังผู้เรียน

Author

Alternative Text
AUTHOR

ศศิธร สุขบท

มนุษย์ช่างฝัน ชอบสร้างสรรค์ข่าวเชิงบวก มีพรรคพวกชื่อจินตนาการ แสนสุขกับงานขับเคลื่อนสังคม