เปิด 9 ไอเดีย เข้ารอบสุดท้าย แก้วิกฤตกรุงเทพฯ ด้วยนวัตกรรม

Hack BKK นำเสนอผลงานของทีมที่ได้รับการคัดเลือกรอบสุดท้าย ทั้งหมด 9 ทีม จากกลุ่ม StartUp track และ Public track ใช้นวัตกรรมร่วมแก้ปัญหา กทม. ​​เช่น หาบเร่แผงลอย จ้างงานคนพิการ รวมฐานข้อมูลพื้นที่ชุมชนเมือง

วันนี้ (25 ส.ค. 65) กรุงเทพมหานคร ร่วมกับสมาคมสตาร์ทอัพไทย (Thai Startup) ภายใต้แคมเปญ เทศกาลบางกอกวิทยา จัดกิจกรรม Hack BKK เปลี่ยนกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองแห่งนวัตกรรม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-27 สิงหาคมนี้ โดยวันนี้เป็นการนำเสนอผลงานของทีมที่ได้รับการคัดเลือกรอบสุดท้าย ทั้งหมด 9 ทีม จากกลุ่ม StartUp track และ Public track ดังนี้

BKKrecit สินเชื่อเพื่อรายย่อย ช่วยเหลือผู้ค้าหาบเร่แผงลอย สนับสนุนให้ขึ้นทะเบียนหาบเร่แผงลอยกับ กทม. ทั้ง 86 จุดผ่อนผัน โดยพิจารณาประวัติการจ่ายชำระค่าส่วนกลางต่าง ๆ เป็นเงื่อนไขการเข้าโครงการ แต่ต้องอาศัยการเปิดข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เช่น จุดขึ้นทะเบียนเทศกิจ ค่าธรรมเนียมรักษาความสะอาด ทุนกู้ยืมเงิน 1,000,000 บาท สำหรับทดลองปล่อยกู้ 50-100 ราย เร่ิมต้นคณะทำงานโดยมีสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กับ กทม.

Bangkok Care Live Chat Agent จ้างงานคนพิการตอบแชทประชาชน ผ่านแพลตฟอร์มใช้งานโดยเฉพาะ พร้อมจัดระเบียบข้อมูลเรื่องร้องเรียน ส่งต่อทราฟฟี่ ฟองดูว์ แก้ปัญหาประชาชนเข้าไม่ถึงการให้บริการร้อง ซึ่งขณะนี้เอง กทม. ยังมีตำแหน่งว่างสำหรับคนพิการ

Public Space Platform จัดระบบการจองพื้นที่สร้างสรรค์ทั่วกรุงเทพฯ ให้ประชาชนสามารถจองการใช้พื้นที่สาธารณะของ กทม. ได้ ด้านเจ้าหน้าที่ กทม. สามารถตรวจสอบ พิจารณา และอนุมัติการใช้งาน โดยแจ้งกำหนดการใช้งานให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อสร้างกรุงเทพให้เป็นแพลตฟอร์มสร้างสรรค์ของประชาชน เช่น ดนตรีในสวน 12 เทศกาล พร้อมต่อยอดเป็น Bkk Calendar Map ส่งเสริมเมืองเทศกาลเมืองสร้างสรรค์ตามนโยบายของ กทม.

BKK Med for all อยู่กรุงเทพฯ รักษาได้ไม่ต้องใช้เส้น เปิดแพลตฟอร์มการแจ้งเรื่องรักษาผ่านแพลตฟอร์มที่ผู้สูงอายุเข้าถึงได้ง่าย ให้การติดต่อด้านสาธารณสุขทำได้โดยโทรศัพท์ เข้าง่ายเหมือนแอปพลิเคชันเป๋าตัง หรือไลน์ เปิดช่องทางหลากหลายมากกว่าเดิม ไม่ต้องรอฝ่ายเจ้าหน้าที่รับสายเท่านั้น แต่จัดให้มีโรบอตที่ฉลาดสามารถตอบคำถามหรือรับเรื่องได้เบื้องต้น พร้อมออกแบบการส่งต่อผู้ป่วยสู่สถานพยาบาล เชื่อมต่อข้อมูลเรื่องเตียง ทรัพยากรของโรงพยาบาล อย่างเป็นระบบ เพื่อไม่ให้มีผู้ตกหล่นการช่วยเหลือ

Housing Stock ที่อยู่อาศัยสำหรับคนทำงานรุ่นใหม่ โดยขอการสนับสนุน จากบริษัทที่อยู่ใน SET และทำงานร่วมกับบริษัทขนาดใหญ่ ในการจัดตั้งกองทุนสนับสนุนที่อยู่อาศัยของพนักงาน เพื่อทำให้ค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยน้อยลง โดยมีแพลตฟอร์มที่รวบรวมข้อมูลที่อยู่

Dashboard รวมฐานข้อมูลพื้นที่ชุมชนเมือง เพื่อประเมินนโยบาย ให้เมืองน่าอยู่ และปลอดภัย แบ่งเป็น ความหนาแน่นชุมชน การเดินทาง โรงเรียน มหรสพ โรงพยาบาล สถานีตำรวจ ดับเพลิง ประเมินว่าแต่ละชุมชนยังขาดอะไรบ้าง ทำให้เห็นมุมมองด้าน เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม หากต้องการสนับสนุนนโยบายด้านไหนในพื้นที่ ก็ต้องพิจารณาเงื่อนไขและนโยบายย่อยรายชุมชนได้

Doctor For People AlI สร้างสังคมสุขภาพให้ประชาชน เปิดแพลตฟอร์มด้านสาธารณสุข ให้ประชาชนเข้ามาดูแลตัวเองก่อนป่วย ให้ข้อมูลด้านสุขภาพที่ถูกต้อง และให้ความรู้เรื่องปัญหาสุขภาพเบื้องต้น ตลอดจนการคัดกรองโรคเบื้องต้น และเชื่อมโยงผู้ป่วยกับโรงพยาบาล หรือสถานดูแลสาธารณสุขที่เป็นเป้าหมาย ให้ประชาชนอุ่นใจเหมือนใกล้หมอ และทำให้คนไทยมีสุขภาพดีขึ้นได้จริง

Via Bus แอปขนส่งโดยสารเรียลไทม์ แก้ปัญหาการขึ้นรถเมล์ที่วางแผนเวลาไม่ได้ เข้าถึงข้อมูลยาก และด้อยคุณภาพ ผ่านแอปพลิเคชันติดตามและนำทางขนส่งแบบเรียลไทม์ให้ผู้โดยสารรู้ว่ารถเมล์ที่ต้องการจะขึ้นอยู่ตรงไหนบ้าง มีข้อมูลเกี่ยวกับสาย สถานีจอดรถ ของรถเมล์ รถไฟ เรือ เชื่อมโยงข้อมูลเชื่อมการขนส่งคมนาคมรูปแบบต่างๆ และมีระบบการแจ้งเหตุ แจ้งเตือน

เขต-ประชุม-ชน แพลตฟอร์มเสนอปัญหากรุงเทพฯ แบบรวมกลุ่ม เสนอวาระการประชุม พิจารณาเป็นวาระ เสนอเป็นระดับบุคคล หรือกลุ่มคนเพื่อแสดงความสำคัญ และสามารถแชร์ข้อมูลลงนามกับชุมชนใกล้เคียง เป็นพลังประชาชน เสนอวาระลงชื่อ ติดตามการประชุม และแชร์ความคืบหน้าให้กับเครือข่ายชุมชน โดยให้เชื่อมต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมดำเนินการจัดการแก้ปัญหาให้กับประชาชน

ทั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกของกรุงเทพมหานครที่เปิดให้สตาร์ทอัพและบุคคลทั่วไปมาระดมสมองพร้อมกับข้าราชการ ร่วมศึกษาปัญหา ตีโจทย์ และหาทางออกที่มีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ เรียกว่าเป็น hackathon ของรัฐ-คน-เมือง ก็ว่าได้ ที่สำคัญ HackBKK ยังเป็นหนึ่งในกิจกรรมนำร่องของโครงการ Open Bangkok : Open Innovation เปิดให้ ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการหาทางออกให้เมือง นอกจากจะได้นวัตกรรมที่ต่อยอดจากนโยบายเดิมแล้ว ยังนำไปสู่การ disrupt แนวคิดและกระบวนการทำงานของกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืน

ผู้สนใจสามารถชมการถ่ายทอดสด(ย้อนหลัง) การนำเสนอของกลุ่มต่างๆ ในกิจกรรม “HackBKK: เปลี่ยนกรุงเทพฯให้เป็นเมืองแห่งนวัตกรรม” ทางเพจกรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ https://fb.watch/f77x_857kH/


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active