กทม.ผุดศูนย์เรียนรู้ ‘โคก หนอง นา’ – สวนสาธารณะแห่งใหม่ เขตทวีวัฒนา

เพิ่มปอดให้คนเมือง จากที่ดินเอกชนมอบให้ใช้ประโยชน์ ในโครงการ Green Bangkok 2030 เตรียมปรับพื้นที่ทางเดิน – วิ่งและเส้นทางจักรยานรอบสวน คาดเสร็จ 5 ส.ค.นี้

วันนี้ (29 ก.ค.65) จักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามการก่อสร้างสวนสาธารณะแห่งใหม่ และเยี่ยมชม ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์โคกหนองนา ณ บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย 3 เขตทวีวัฒนา โดยมี วรนุช สวยค้าข้าว รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการโยธา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้ข้อมูล

สำหรับ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์โคกหนองนา เป็นส่วนหนึ่งของสวนสาธารณะแห่งใหม่ บนพื้นที่ 15 ไร่ ในพื้นที่เขตทวีวัฒนา โดยขุดบ่อเลี้ยงปลา 1 บ่อ พร้อมจัดทำคลองไส้ไก่เพื่อนำน้ำในบ่อไปหล่อเลี้ยงแปลงนา จัดทำแปลงผักอินทรีย์ชนิดต่าง ๆ จัดสร้างโรงเรือนสำหรับเพาะเลี้ยงไก่ไข่ และเป็ดไข่ จัดสร้างโรงเรือนสำหรับเพาะเลี้ยงเห็ดชนิดต่าง ๆ รวมทั้งจัดทำบ่อซีเมนต์สาธิตการเลี้ยงหอยขม กุ้งฝอย และปูนา จัดทำแปลงนา ปลูกยางนา 310 ต้น, ชะแมบทอง 340 ต้น, ไผ่เลี้ยง 359 ต้น, ต้นหว้า 13 ต้น และหญ้าแฝก 13,000 ต้น

ต่อมาได้ขยายพื้นที่จัดทำแปลงนา แปลงข้าวโพด บ่อน้ำ และคลองโดยรอบแปลงนา ปรับพื้นที่สำหรับปลูกไม้เบญจพรรณชนิดต่าง ๆ เช่น ยางนา, ประดู่, พะยูง, พะยอม, มะฮอกกานี, แคนา รวม 3,000 ต้น นอกจากนี้ยังปลูกพืชในท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์พรรณพืช คือ ‘ต้นจันอิน’ ซึ่งเป็นต้นไม้โบราณที่ปัจจุบันใกล้จะสูญพันธุ์ และเป็นไม้ผลที่มีลักษณะเฉพาะ โดยต้นเดียวกันสามารถออกผลได้ 2 แบบ ผลลูกกลมป้อมขนาดใหญ่เรียกว่าลูกอิน ผลลูกแบนและแป้นขนาดเล็กเรียกว่าลูกจัน ปัจจุบันศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์โคกหนองนา ได้เปิดให้ประชาชนเข้าใช้บริการเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรแบบผสมผสาน

รองผู้ว่าฯ กทม. ยังได้มอบหมายให้สำนักการโยธา ดำเนินการก่อสร้างถนนสายหลัก ทางจักรยาน และแนวรั้วโดยรอบให้แล้วเสร็จตามกำหนด ประกอบด้วยการก่อสร้างถนนสายหลักเพื่อเป็นทางเดิน-วิ่งภายในสวน ความยาว 1,357 เมตร ความกว้าง 4-5 เมตร โดยดำเนินการปรับหินคลุกบดอัดแล้วเสร็จ ความยาว 1,147 เมตร อยู่ระหว่างดำเนินการปรับแนวคันหิน ความยาว 210 เมตร และก่อสร้างเส้นทางจักรยานรอบสวน ความยาว 1,648 เมตร ความกว้าง 3 เมตร โดยดำเนินการปรับหินคลุกบดอัดแล้วเสร็จ ความยาว 981 เมตร อยู่ระหว่างดำเนินการปรับแนวคันหิน ความยาว 667 เมตร คาดว่าจะแล้วเสร็จวันที่ 5 ส.ค.นี้ พร้อมก่อสร้างรั้วความยาว 1,400 เมตร แบ่งเป็นรั้วด้านหน้า ความยาว 185 เมตร และรั้วด้านใน ความยาว 1,215 เมตร พร้อมทั้งมอบหมายให้สำนักสิ่งแวดล้อมบำรุงรักษาต้นไม้ พร้อมทั้งพัฒนาพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์โคกหนองนาให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์

“การก่อสร้างสวนสาธารณะดังกล่าว เป็นการปรับเปลี่ยนที่ดินว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์ เป็นพื้นที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจ เป็นพื้นที่ออกกำลังกาย เพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นกำแพงป้องกันฝุ่น ซึ่งจะเชื่อมโยงกับการพัฒนากรุงเทพมหานคร ทั้งมิติสิ่งแวดล้อมดีและสุขภาพดี”

สำหรับที่ดินผืนนี้ กรรมสิทธิ์เป็นของเอกชนพื้นที่รวมทั้งหมด 98 ไร่ เข้าร่วมโครงการ Green Bangkok 2030 ในการมอบที่ดินให้ กทม. ใช้ประโยชน์สาธารณะเป็นระยะเวลา 18 ปี ได้รับสิทธิประโยชน์เป็นการลดหย่อนภาษีที่ดินว่างเปล่ารกร้าง โดยเริ่มจดทะเบียนตั้งแต่ เดือนสิงหาคม ปี 2564 ที่ผ่านมา

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้